Albutrepenonakog Alfa

Tooted

Albutrepenoonakog alfa kiideti 2016. aastal heaks paljudes riikides ja ELis pulber ja lahusti intravenoosse süstelahuse valmistamiseks (Idelvion).

Struktuur ja omadused

Alfaalbutrepenonakog on rekombinantne sulandvalk, mis koosneb rekombinantsest veri IX hüübimisfaktor kombinatsioonis rekombinantiga albumiin. Seda toodetakse biotehnoloogiliste meetoditega.

efektid

Alfa-albutrepenonakog (ATC B02BD04) asendab veri vere hüübimiseks vajalik IX hüübimisfaktor ja selle sulandumine albumiin tulemuseks on pikem poolväärtusaeg, pikem manustamisintervall ja suurem süsteemne ekspositsioon.

Näidustused

Veritsuse ennetamiseks ja raviks varem ravitud patsientidel hemofiilia B (kaasasündinud IX faktori defitsiit), sealhulgas verejooksu kontroll ja ennetamine kirurgiliste protseduuride ajal.

Annus

Ravimi omaduste kokkuvõtte kohaselt. Ravimit manustatakse intravenoosse infusioonina.

Vastunäidustused

Albutrepenoonakog alfa on ülitundlikkuse korral vastunäidustatud. Täielike ettevaatusabinõude saamiseks vaadake ravimi etiketti.

interaktsioonid

Narkootikum interaktsioonid pole teada.

Kahjulikud mõjud

Kõige tavalisem võimalik kahjustavat toimet sisaldama peavalu.