Hooldustasemed (õendusastmed)

Hooldusastmed asendavad hooldustasemeid

Senised kolm hooldustaset asendati 2017. aasta jaanuaris viie hooldusastmega, mis võimaldavad täpsemalt ja terviklikumalt hinnata patsiendi võimeid ja kahjustusi. Olenevalt hooldustasemest saab hooldust vajav inimene hoolduskindlustusest erineval määral toetust.

Kõik, kes olid varem hooldustasemel, liigitatakse automaatselt hooldusklassi. Kedagi ei klassifitseerita senisest halvemini ega pea kartma hüvitiste kaotamist. Vastupidi, enamik hooldust vajavaid inimesi saab tulevikus tegelikult suuremaid hüvitisi.

Klassifikatsioon: mida hinnatakse?

Täpsemalt hindavad hindajad hooldustaseme klassifitseerimisel järgmisi kuut eluvaldkonda ("mooduleid"):

  • Liikuvus (füüsiline liikuvus): hommikune tõusmine, kodus liikumine, trepist üles ronimine jne.
  • Vaimsed ja kommunikatiivsed võimed: orienteerumine kohas ja ajas, faktide mõistmine, riskide mõistmine, teiste sõnade mõistmine jne.
  • Käitumis- ja psühholoogilised probleemid: rahutus öösel, ärevus, agressiivsus, vastupanuvõime hooldusmeetmetele jne.
  • Iseseisev toimetulekuks haigusest või teraapiast tulenevate nõudmiste ja stressidega ning nendega toimetulek: Oskus võtta üksi ravimeid, mõõta vererõhku või minna arsti juurde jne.
  • Igapäevaelu ja sotsiaalsete kontaktide korraldus: Oskus ise korraldada igapäevaelu, luua vahetu kontakt teiste inimestega jne.

Viis hooldustaset

Hooldustase 1 (punktide kogusumma: 12.5 kuni alla 27)

1. hooldusastmes hooldust vajavad inimesed saavad muuhulgas hooldusnõustamist, nõustamist oma kodus, abivahendite pakkumist ja toetusi elukeskkonna parandamiseks (näiteks trepitõstuk või eakohane dušš).

Samuti on abisumma (ambulatuurne) kuni 125 eurot kuus. See on ette nähtud konkreetseks otstarbeks ja seda saab kasutada näiteks päeva- või ööhoolduseks või lühiajaliseks hoolduseks.

Igaüks, kes saab täismahus statsionaarset ravi, võib saada toetust kuni 125 eurot kuus.

Hooldustaseme 2 puhul on iseseisvus ja võimed oluliselt halvenenud.

Kodus hooldatavatel haigetel on õigus saada igakuist rahalist hüvitist (hooldustoetust) 316 eurot või mitterahalist ambulatoorset abi 724 eurot kuus. Sihtotstarbeline abisumma (ambulatuurne) on kuni 125 eurot kuus.

Statsionaarse ravi hüvitise suurus on 770 eurot kuus.

Hooldustase 3 (punktide kogusumma: 47.5 kuni alla 70)

Selle hooldustaseme eest makstakse ambulatoorse ravi eest rahalist hüvitist 545 eurot või mitterahalist hüvitist 1,363 eurot kuus. Sihtotstarbeline abisumma (ambulatuurne) on kuni 125 eurot kuus.

Statsionaarset abi saavatel on õigus saada igakuist hüvitist 1,262 eurot.

Hooldustase 4 (punktide kogusumma: 70 kuni alla 90)

Kõige raskem iseseisvuse ja võimete kahjustus on 4. ravitasemega patsientidel.

Statsionaarsetel patsientidel on õigus saada hüvitist 1,775 eurot kuus.

Hooldustase 5 (punktid kokku: 90–100)

Hooldusaste 5 hõlmab ka kõige raskemat iseseisvuse ja võimete kahjustust, kuid õendusabile kehtivad ka erinõuded.

Igakuine rahaline hüvitis (ambulatoorne) on 901 eurot, mitterahaline hüvitis (ambulantne) 2,095 eurot ja sihtotstarbeline abisumma (ambulatoorne) kuni 125 eurot. Statsionaarse ravi hüvitise suurus on 2,005 eurot kuus.

Lisaks nendele peamistele hüvitiste summadele saab taotleda ka muid hüvitisi, näiteks asendushooldust, lühiajalist hooldust, hooldusabi toetusi või takistusteta kodu ümberehitamist.

Hooldekodu kulude toetus

Hooldust vajavate inimeste rahalise koormuse leevendamiseks saavad hooldustase 2-5 alates 2022. aasta jaanuarist nn hüvitise lisatasu. Raha saavad nad lisaks hooldustoetusele ja sõltumata hooldustasemest. . Lisatasu suurus sõltub hooldusteenuste saamise perioodist.

  • 5 protsenti isiklikust panusest hoolduskulude katteks esimese aasta jooksul hoolekandeasutuses.
  • 25 protsenti omaosast hoolduskuludest, kui olete olnud hooldusravil üle ühe aasta.
  • 45 protsenti omaosast hoolduskuludest, kui kodus elatakse üle kahe aasta.
  • 70 protsenti omaosast hoolduskuludest, kui neid hooldatakse hooldekodus üle 36 kuu.

Lühiajaline ja asendushooldus

Kui hooldav pereliige haigestub või soovib puhkusele minna, maksab asendushoolduse eest hoolduskindlustus. Seda nn asendusabi võivad pakkuda näiteks ambulatoorne hooldusteenus, vabatahtlikud hooldajad või lähisugulased. Pikaajalise hoolduse kindlustus katab asendushoolduse kulud maksimaalselt kuus nädalat kalendriaastas ja kuni 1,774 euro ulatuses.

Üleminekuravi haiglas

Üleminekuravi osutatakse tavaliselt haiglas, kus ravi toimus. See on piiratud kümne päevaga. Üleminekuravi taotlemine toimub haigla sotsiaalosakonna kaudu või otse haigekassale.

Osaline statsionaarne ravi (päevane/öine ravi)

Mõned hooldust vajavad inimesed, keda muidu hooldataks kodus, saavad osa ajast veeta sobivas asutuses – kas öösel (ööhooldus) või päeval (päevahooldus). See on mõeldud koduhoolduse täiendamiseks või tugevdamiseks.

Abivahendid ja kodu ümberehitamine

Hoolduskindlustus katab osaliselt hooldusvahendite kulud. Tehnilisi abivahendeid nagu hooldusvoodid või ratastoolid antakse tavaliselt laenuks või lisatasu eest. Tarbekaupade puhul, nagu ühekordsed kindad või voodipadjad, võib pikaajalise hoolduse kindlustus pakkuda igakuist toetust kuni 40 eurot, olenemata hooldustasemest.

Hoolduskindlustus võib katta kuni 4,000 eurot meetme kohta kodu ümberehituse, näiteks trepitõstuki paigaldamise kulude katteks.