Tsetuksimab

TOODET

Tsetuksimab on kaubanduslikult saadaval infusioonilahusena (Erbitux). Paljudes riikides on see heaks kiidetud alates 2003. aastast.

Struktuur ja omadused

Tsetuksimab on rekombinantne kimäärne (inimese / hiire) IgG1 monoklonaalne antikeha. Seda toodetakse biotehnoloogiliste meetoditega.

efektid

Tsetuksimabil (ATC L01XC06) on kasvajavastane ja antiangiogeenne toime. See on spetsiifiline antikeha epidermise kasvufaktori retseptori (EGFR) vastu. EGFR osaleb vähk rakkude ellujäämine, vaskularisatsioon, rakkude migratsioon ja metastaasid. Poolväärtusaeg on vahemikus 70 kuni 100 tundi.

Näidustused

Annus

Vastavalt erialasele teabele. Ravimit manustatakse intravenoosse infusioonina.

Vastunäidustused

  • Ülitundlikkus
  • Rasedus ja imetamine

Täielikke ettevaatusabinõusid leiate ravimi etiketilt.

Kahjulikud mõjud

Kõige tavalisem võimalik kahjustavat toimet hõlmavad limaskesta põletikku, hüpomagneseemiat, maks ensüümide, akne- sarnane lööve ja infusiooniga seotud reaktsioonid nagu palavik, külmavärinadja pearinglus.