Koliin: Varustuse olukord

Oma uuringus registreerisid Vennemann jt eurooplaste keskmise koliinitarbimise. See on vahemikus 244-373 mg päevas noortel täiskasvanutel (10-18-aastased), 291-468 mg / päevas täiskasvanutel vahemikus (18-65-aastased) ja 284-450 mg / päevas vanematel inimestel. Nad koostasid 12 Euroopa uuringu tulemuste põhjal ülevaate koliini kogu tarbimisest naistel ja meestel erinevates Euroopa riikides. Saksamaa jaoks leidsid nad noorte meeste (302–10-aastased) keskmise tarbimisväärtuse 18 mg päevas. aastat) ja noortel naistel (295-10 aastat) 18 mg. Saksamaal täiskasvanute ja eakate jaoks väärtust pole saadaval. ELi toiduohutusamet (EFSA) võttis päevase piisava koliinisisalduse määramisel arvesse Vennemanni ja tema kolleegide tulemusi. See moodustab meestele ja naistele 400 mg.