Vask: Varustuse olukord

Copper ei kaasatud riiklikusse toitumisuuringusse II (2008). Seoses tarbimisega vask Saksamaa elanikkonna kohta on andmeid Saksamaa Toitumisühingu (DGE) 2004. aasta toitumisaruandest.

Need andmed vask tarbimine põhineb hinnangutel ja kajastab ainult keskmist tarbimist. Väiksema tarbimisega meeste ja naiste kohta, kelle keskmine väärtus on madalam, pole võimalik avaldusi teha. See aga ei tähenda, et Saksamaa elanikkonnas puuduks vase alakullus.

Tarnimisolukorra kohta võib öelda:

  • Keskmiselt saavutavad Saksamaa elanikkonna vase tarbimise soovitused kõigis vanuserühmades nii mehed kui ka naised.
  • Nii mehed kui naised tarbivad keskmiselt umbes 2 mg vaske päevas.
  • Rasedatel ja imetavatel emadel pole vasele lisanõudeid. Sellest lähtuvalt täidavad vase tarbimise soovitust keskmiselt ka rasedad ja imetavad emad.

Kuna DGE tarbimissoovitused põhinevad tervete ja normaalkaalus inimeste vajadustel, võib individuaalne lisanõue (nt ajast tingitud toitumine, stimulantide tarbimine, pikaajalised ravimid jms) olla kõrgemad kui DGE tarbimise soovitused.