Atsinoon

Sissejuhatus Akineton® on ravim, mida kasutatakse sageli Parkinsoni tõve ja nn ekstrapüramidaalsete haiguste korral. Ekstrapüramidaalsed kõrvaltoimed on liikumishäirete tüüp, mida võivad muu hulgas põhjustada ravimid. Akineton® on kaubanimi. Toimeaine on Biperiden ja see kuulub antikolinergiliste ainete rühma. Tulud… Atsinoon

Üleannustamine | Atsinoon

Üleannustamine Kui olete võtnud liiga palju atsinooni, pidage kohe nõu oma arstiga. Suurtel annustel võib olla kõrvaltoimeid. Neid on kirjeldatud kõrvaltoimete osas. Kui annus jääb vahele, ei ole see tõsine. Ärge võtke kompensatsioonina kahekordset kogust, vaid võtke tablette nagu tavaliselt. Vastunäidustused Ärge võtke… Üleannustamine | Atsinoon