Kobitsistaat

Tooted Kobitsistaat on kaubanduslikult saadaval monopreparaadina (Tybost) ja fikseeritud kombinatsioonis elvitegraviiri, emtritsitabiini ja tenofovirdisoproksiiliga õhukese polümeerikattega tablettide kujul (Stribild). See on paljudes riikides heaks kiidetud alates 2013. aastast. Teised kombineeritud tooted on olemas koos darunaviiri (Rezolsta) ja atasanaviiriga (Evotaz). Struktuur ja omadused Kobitsistaat (C40H53N7O5S2, Mr = 776.0 g/mol)… Kobitsistaat