Tsetuksimab

Tooted Tsetuksimab on müügil infusioonilahusena (Erbitux). See on paljudes riikides heaks kiidetud alates 2003. aastast. Struktuur ja omadused Tsetuksimab on rekombinantne kimäärne (inimese/hiire) IgG1 monoklonaalne antikeha. Seda toodetakse biotehnoloogiliste meetoditega. Toime Tsetuksimabil (ATC L01XC06) on kasvajavastased ja antiangiogeensed omadused. See on spetsiifiline antikeha epidermise kasvu vastu ... Tsetuksimab

Panitumumab

Tooted Panitumumab on müügil infusioonilahusena (Vectibix). See on paljudes riikides heaks kiidetud alates 2008. aastast. Struktuur ja omadused Panitumumab on rekombinantne täielikult inimese IgG2 monoklonaalne antikeha EGFR vastu. Toime Panitumumabil (ATC L01XC08) on kasvajavastased ja antiangiogeensed omadused. Toime on tingitud seondumisest epidermaalse kasvufaktori retseptoriga (EGFR). … Panitumumab