Brolutsisumab

Tooted Brolutsizumab kiideti Ameerika Ühendriikides 2019. aastal ja paljudes riikides 2020. aastal (Beovu) heaks süstelahusena. Struktuur ja omadused Brolutsizumab on humaniseeritud monoklonaalne antikeha fragment, millel on üks Fv ahel (üheahelaline antikeha fragment, scFv). Molekulmass on vahemikus 26 kDa. See on oluliselt madalam… Brolutsisumab