Rasvhapped

Määratlus ja struktuur Rasvhapped on lipiidid, mis koosnevad karboksürühmast ja süsivesinikuahelast, mis on tavaliselt hargnemata ja võib sisaldada kaksiksidemeid. Joonisel on kujutatud 16 süsinikuaatomiga palmitiinhape (C16): need on tavaliselt looduses vabad või glütseriidide kujul. Glütseriidid koosnevad esterdatud glütserooli molekulist… Rasvhapped