Kui kaua võtab vanematoetuse taotluse menetlemine aega? | Vanematoetuse taotlus

Kui kaua võtab vanemahüvitise taotluse menetlemine aega? Töötõend on tööandja kirjalik dokument. See näitab, mida töötaja on viimase kalendriaasta jooksul teeninud, millist sissetulekut tasusid sotsiaalkindlustusmaksed ja milline oli töötund. Töötõend peab sisaldama… Kui kaua võtab vanematoetuse taotluse menetlemine aega? | Vanematoetuse taotlus