Biomehaanilised põhimõtted

Sissejuhatus Üldiselt viitab mõiste biomehaanilised põhimõtted mehaaniliste seaduste kasutamisele spordi jõudluse optimeerimiseks. Tuleb märkida, et biomehaanilised põhimõtted ei ole mõeldud tehnoloogia arendamiseks, vaid ainult tehnoloogia täiustamiseks. HOCHMUTH töötas välja kuus biomehaanilist põhimõtet mehaaniliste seaduste kasutamiseks spordistressi korral. Hochmuth töötas välja viis… Biomehaanilised põhimõtted

Optimaalse kiirendustee põhimõte | Biomehaanilised põhimõtted

Optimaalse kiirendusraja põhimõte Kiirendus on määratletud kui kiiruse muutus ajaühiku kohta. See võib esineda nii positiivses kui ka negatiivses vormis. Spordis on aga oluline ainult positiivne kiirendus. Kiirendus sõltub jõu suhtest [F] massi järgi [m]. Järelikult: kui kõrgem jõud mõjub… Optimaalse kiirendustee põhimõte | Biomehaanilised põhimõtted