Südame lihasepõletik (müokardiit): tüsistused

Järgmised on kõige olulisemad haigused või tüsistused, mida müokardiit (südamelihase põletik) võib põhjustada:

Kardiovaskulaarsed häired (I00-I99).

Mujal klassifitseerimata sümptomid ja ebanormaalsed kliinilised ja laboratoorsed leiud (R00-R99).

edasi

  • Viiruste kõrge 10-aastane suremus (suremus) müokardiit: Saksamaa kardioloogide analüüsi kohaselt suri järgmise 40 aasta jooksul ligi 10% haigestunud patsientidest. Prognoosilised tegurid on:
    • Avastamine nekroos ja fibroosipiirkonnad hilise kontrastsuse suurendamise, „hilise gadoliiniumi suurendamise” (LGE) abil: see oli seotud kahekordse suremusriskiga (surmaoht) võrreldes tähelepanuta jäävate patsientidega: südame (südamega seotud) põhjuse tõttu suremise risk suurenes 3 -kordne ja südame surma oht kasvas 14 korda.
    • LGE + LVEF (vasaku vatsakese väljutusfraktsioon; südame väljutusfraktsioon) ≤ 40%: halb elulemus.