Kuidas Quick väärtus erineb INR väärtusest? | Kiire väärtus

Kuidas Quick väärtus erineb INR väärtusest?

. INR väärtus (rahvusvaheline normaliseeritud suhe) tähistab standardi varianti kiire väärtus, mis tagab väärtuste parema võrreldavuse laborites ja seega sõltuvalt laborist vähem kõikuvaid. Sel põhjusel INR väärtus asendab üha enam kiire väärtus igapäevases kliinilises praktikas. Võrdluseks suurenenud INR väärtus näitab pikenenud hüübimisaega.

Koos Kiire väärtus, väheneb protsent pikema hüübimisajaga. See võib võhiku jaoks esialgu tekitada segadust. Üldiselt tuvastab INR väärtus samad omadused veri hüübimissüsteem kui kiire väärtus, kuid see on standardiseerimise kaudu lihtsalt paremini võrreldav.

Erinevates testiprotseduurides näitas Quick-väärtus lihtsalt erinevaid tulemusi, mida on raske omavahel võrrelda. INR-i standardväärtus on 1.0. Kui tekib pikenenud hüübimisaeg, nt antikoagulantravi korral, et ära hoida tromboos, väärtus jääb vahemikku 2.0–3.5.

Mis juhtub, kui Quick on liiga kõrge?

Kiirväärtus tähistab normaalse populatsiooni standardväärtuse hüübimisaja kestust ja arvutatakse protsentides. Hästi toimiva hüübimise jaoks peaks see olema suurem kui 70%. Protsentide jaoks ebaharilikult võib ka Quick ületada 100%, mistõttu kirjanduses on standardväärtuseks antud 70–130%.

Põhimõtteliselt ei ole liiga suurel kiirusel Väärtus ehk kiirel hüübimisajal haiguse väärtust. Quick tuvastab hüübimisahela reaktsiooni välise külje, mille võib käivitada vaskulaarne vigastus. Usaldusväärne ja kiire hüübimine on hea eeldus verejooksu vältimiseks. Ohud tekivad suurema tõenäosusega, kui kiire väärtus on liiga madal. See on soovitud terapeutilise efekti korral alla 70% või sõltuvalt soovitud sihtväärtusest veelgi väiksem. Kui Quick-väärtus on palju madalam kui sihtväärtus, tähendab see palju pikemat hüübimisaega, mis võib põhjustada selliseid tüsistusi nagu verejooks.