Madal vererõhk (hüpotensioon): ennetamine

Hüpotensiooni (madal veri rõhk), tuleb tähelepanu pöörata indiviidi vähendamisele riskitegurid.

Käitumuslikud riskifaktorid

  • Stimulantide tarbimine
    • Alkohol (naine:> 20 g päevas; mees:> 30 g päevas).
  • Narkootikumide tarvitamine
    • Opiaatid või opioidid (alfentaniil, apomorfiin, buprenorfiin, kodeiin, dihüdrokodeiin, fentanüül, hüdromorfoon, loperamiid, morfiin, metadoon, nalbufiin, naloksoon, naltreksoon, oksükodoon, pentasotsiin, petidiin, piridididilapidilidanapidilamid, remifolaan
  • Kehaline aktiivsus
    • Füüsilise tegevuse puudumine

Haigusega seotud riskifaktorid

  • Alakaaluga seotud söömishäired