Narkootikumide retsept: teave ja palju muud

BtM-retsept rangelt jälgitavate ravimite jaoks

Saksamaa

Lisaks tavalistele ravikindlustusretseptidele ja eraretseptidele saab arst väljastada ka narkoretsepti – ehk lühidalt BtM-retsepti. See on ette nähtud nn narkootiliste ainete väljakirjutamiseks.

Need on peamiselt uimastid, mis tekitavad sõltuvust või mida võib kuritarvitada. Need on sageli eriti tugeva sõltuvust tekitava või meelt muutva toimega toimeained.

Nende hulka kuuluvad näiteks opioidide rühma tugevad valuvaigistid (nagu morfiin, fentanüül), mida manustatakse kasvajavalu või tugeva ägeda või kroonilise mittekasvajalise valu korral. Narkootiliste ainete hulka kuuluvad ka bensodiasepiinid (unerohud), amfetamiinid (stimulaatorid), hallutsinogeenid (nt LSD) ja ravimid (nt kokalehed, kath ja oopium).

Kõiki narkoseaduses (BtM seadus) loetletud narkootilisi aineid ei saa välja kirjutada. Seadus eristab aineid, mida võib välja kirjutada ja mida mitte.

Arstid võivad narkootikume välja kirjutada ainult siis, kui nende kasutamine inimestel on põhjendatud ja sihtotstarve ei ole muul viisil saavutatav, näiteks ravimitega, mis ei kuulu narkoseaduse (BtM seadus) reguleerimisalasse.

Austria

Austrias toimib potentsiaalselt sõltuvust tekitavate ravimite väljastamine sarnaselt. Narkootikumide kohta kasutatakse aga terminit "sõltuvusmürgid" – vastav retsept on seega Suchtgifti retsept ja selle aluseks olev seadus Narkootiliste ainete seadus (SMG).

Austrias saab narkootiliste ravimite retsepte tuvastada niinimetatud "Suchtgiftvignette" (narkootilise ravimi vinjeti) järgi, mida taotlevad arstid provintsi piirkonna ametiasutustest ja Viini keskasutusest. Arstid peavad retseptil oleva teabe osas järgima teatud eeskirju.

Šveits

Šveitsis reguleerib narkootiliste ainete väljakirjutamist ja turustamist rangelt ka Šveitsi narkoseadus (BetmG). Šveitsis taotlevad arstid kantoni tervishoiuasutuste kaudu BtM-retsepte.

Mis on BtM-i retseptil kirjas?

Saksamaa

Saksamaal on BtM-retsept ametlik kolmeosaline vorm, mis koosneb kollasest kaanelehest ja kahest koopiast. III osa jääb arhiveerimiseks arstile, II osa saadab apteek haigekassale arve esitamiseks või erapatsiendi puhul tagastatakse koos kviitungiga. I osa jääb dokumenteerimiseks apteeki.

Kohustuslik on ka kasutusjuhend (individuaalne ja päevane annus) või märge “Vastavalt kirjalikule juhendile”, kui arst annab patsiendile eraldi paberilehe koos kasutusjuhendiga.

Lisaks võib BtM-i retseptil leida spetsiaalseid märgistusi, näiteks „S” asendusravimite jaoks. See hõlmaks metadooni kui uimastiasendajat opiaatidest sõltuvatel patsientidel (näiteks heroiinisõltlastel).

Lisaks peavad ravimiretseptil olema arsti nimi, aadress (sh telefoninumber) ja allkiri.

Uued BtM-retseptid on saadaval alates 2013. aasta märtsist. Erinevalt vanadest retseptidest kannavad need järjestikust üheksakohalist retseptinumbrit, mis võimaldab need selgelt määrata retsepti väljakirjutavale arstile.

Austria

Narkootiretsept on Austrias põhimõtteliselt tavapärane sularaharetsept, mis muutub narkootiliste ainete retseptiks, kui kinnitatakse narkootiline vinjett. Arst peab kirjalikult märkima nii ravimi koguse kui ka tugevuse ning täpsustama täpsed kasutusjuhised (nt “kaks korda päevas XNUMX-tunniste intervallidega” ja mitte “kui valutab” või “vastavalt vajadusele”).

Šveits

Narkootikumide väljakirjutamise retseptiblanketid kohandati Šveitsis 2017. aastal. Uus vorm on nüüd kolmekeelne (saksa, prantsuse, itaalia) ja sisaldab mitmeid funktsioone, nagu vöötkood retsepti numbri kõrval (lihtsamaks kontrollimiseks) ja turvamärk kopeerimiskaitse.

Lisaks saab nüüd ühele vormile välja kirjutada ainult kaks narkootikume sisaldavat ravimit.

BtM-i retsepti lunastamine

Saksamaal, Austrias ja Šveitsis ei ole vahet, kas täita BtM või narkootikumide retsepti ja täita tavalist retsepti. Patsient esitab retsepti apteegis ja saab vastutasuks kõnealuse ravimi.

BtM-retsept: kehtivus

Saksamaal võib BtM-i retsepti üldjuhul apteegis välja kirjutada kuni 8. päevani (kaasa arvatud väljastamise kuupäev). Pärast seda see enam ei kehti.

Austrias tuleb narkootikumide retseptid apteegist hankida 14 päeva jooksul. Pärast seda kaotab retsept kehtivuse.

Šveitsis on BtM-i retseptide kehtivusaeg üks kuu alates väljastamise kuupäevast.

BtM retseptid veterinaarmeditsiinis