Neuroblastoom: põhjused

Patogenees (haiguse areng)

Neuroblastoom areneb sümpaatse neuronite ebaküpsetest närvirakkudest närvisüsteem ja neerupealised. Osal juhtudel amplifitseeritakse (korrutatakse) n-myc-onkogeen.

Etioloogia (põhjused)

Etioloogia pole siiani teada.

Biograafilised põhjused

 • Geneetiline koormus vanematelt, vanavanematelt (väga harva).
  • Geneetiline risk sõltuvalt geenide polümorfismidest:
   • Geenid / SNP-d (ühe nukleotiidi polümorfism):
    • Geenid: BARD1
    • SNP: rs6435862 geenis BARD1
     • Alleeli tähtkuju: GT (1.7-kordne).
     • Alleeli tähtkuju: GG (2.8 korda)
  • Suitsetamine raseduse ajal
   • Haigete laste emad suitsetasid sagedamini rasedus kui kontrollid (24.1 vs 19.7%; tõenäosuse suhe [OR] 1.3; 95% usaldusvahemik [95% CI] 0.9-1.7); kui kaasati metaanalüüs, olid andmed lihtsalt olulised (OR 1.1; 95% CI 1.0–1.3)
   • Kui mõlemad vanemad olid ajal suitsetanud rasedus (OR 1.5; 95% CI 1.1-2.1).