Õendusabi KKK – korduma kippuvad küsimused

Millele on hooldust vajavatel inimestel õigus?

Hooldustoetused, toetused või hüvitised, mida hooldust vajavad inimesed saavad, sõltuvad nende individuaalsest hooldustasemest. See näitab, kui palju hoolt kõnealune isik vajab. Mida suuremat hoolt on vaja, seda kõrgemale isik on klassifitseeritud.

Kas abi ja toetus igapäevaelus kodus on ka rahastatud?

Lisaks põhihooldusele saavad hooldust vajavad inimesed kasutada pakkumisi nende igapäevaelus toetamiseks. Siia kuuluvad hooldusteenused, hooldajate koormuse leevendamise teenused ja igapäevaelu koormuse leevendamise teenused (puhkeatusteenused). Mõjutatud saavad taotleda kuni 125 eurot kuus soodustust kvaliteetsete teenuste eest.

Kas ma pean tasuma oma vanemate või ämma hoolduskulud?

Ämmadega on olukord teine: kuna otsesuhet ei ole, ei ole ämmalapsed kohustatud tasuma ämmade hoolduskulusid.

Ainult lapsi saab kohustada maksma vanemlikku elatist. Lapselapsed, õed-vennad, nõod või onud ja tädid ei pea rahaliselt maksma.

Kas ma saan hooldada ülalpeetavaid kodus ja jääda siiski tööle?

Psühhosotsiaalne hooldus hoiab ja parandab päevahoiu külaliste (veel olemasolevaid) füüsilisi ja vaimseid võimeid. Kontakt teiste inimestega hoiab ära üksilduse ja eraldatuse. Sõltuvalt hoolduse tasemest katab õendusabikindlustus osa kuludest.

Mis saab siis, kui hooldan kodus oma sugulast ja jään ise haigeks või tahan puhkusele minna?

Selleks on aastas kasutada 1,612 eurot. Seda summat saab täiendada lühiajalise hoolduse vahenditega – maksimaalselt 806 euro võrra (50 protsenti lühiajalise hoolduse määrast; 2022. aasta jaanuarist kehtima hakanud määra kohandused seda ei mõjuta) . On oluline, et oleksite inimese eest hoolitsenud vähemalt kuus kuud.

Mida lühiajaline hooldus hõlmab?

Lühiajalise hoolduse hüvitis ei erine hooldustasemeti – kõigil 2.–5. hooldustaseme hooldust vajavatel inimestel on sama õigus: kuni 1,774 eurot maksimaalselt kaheksa nädala eest kalendriaastas. 1. hooldustasemega hooldust vajavad inimesed saavad lühiajalise hoolduse hüvitise taotlemiseks kasutada abimakset kuni 125 eurot kuus.

Milliseid võimalusi pakub päevane ja öine statsionaarne ravi?

Hooldust vajavad inimesed, keda muidu hooldatakse kodus, saavad osa ajast viibida asutuses – kas öö (ööhooldus) või päeva (päevahooldus). See leevendab omastehooldajate koormust.

Kas iga pereliige võib koduhoolduse üle võtta?

Põhimõtteliselt võib igaüks oma lähedaste eest hoolitsemise üle võtta. Hea hooldus pole aga lihtne asi. Paljud hooldavad lähedased on selle uue ülesande pärast esialgu abitud ja mures. Sel põhjusel pakuvad näiteks õendusabi kindlustusseltsid või hoolekandeühingud tasuta kursusi.

Kas lemmikloomade võtmine vanadekodusse on õige?

Võimalus ööbida oma lemmikloomaga võib hõlbustada eakatel inimestel vanadekodusse kolimist. Kodu haldaja otsustab, kas lemmiklooma omamine on lubatud. Paljud hooldekodud võtavad vastu lemmikloomi, sest loomad aitavad tõsta ka eakate vaimset tervist ja elukvaliteeti. Seetõttu küsige erinevatest kodudest.

Kas ma pean lisaks sõlmima pikaajalise hoolduse kindlustuse?

Pikaajalise hoolduse erakindlustus on samuti kohustuslik kindlustus, mida tavaliselt taotletakse eraravikindlustusega. Täiendava pikaajalise hoolduse erakindlustuse saate sõlmida vabatahtlikult – sõltumata sellest, kas teil on era- või kohustuslik kindlustus.

Mida mõeldakse pikaajalise hoolduse vajaduse all?

Kuidas saada hüvitisi pikaajalise hoolduse kindlustusest?

Esmalt tuleb esitada avaldus vastutavale pikaajalise hoolduse kindlustusseltsile. Reeglina on selleks inimese haigekassa. Ta saadab oma meditsiiniteenuse (Medicproof või Medical Service = MD) hooldust vajava isiku korterisse või koju. Ta viib läbi üksikasjaliku läbivaatuse ja hindab asjaomase isiku hooldusvajadust ning määrab talle ühe 5-st hooldusastmest.

  • Mobiilsus
  • Vaimsed ja suhtlemisvõimed
  • Käitumis- ja psühholoogilised probleemid
  • Enesehooldus
  • Iseseisev käsitlemine ja toimetulek haigusest või teraapiast tingitud nõuete ja stressidega
  • Igapäevaelu ja sotsiaalsete kontaktide korraldamine

Kui te sellega nõus ei ole, võite esitada vastuväite. Kui apellatsioonkaebus ei anna soovitud tulemust, võite esitada hagi sotsiaalkohtusse.

Mis on põhihooldus?

Pikaajalise hoolduse kindlustusega määratletud põhihooldus hõlmab järgmist isikliku hügieeni valdkonnas: pesemine, duši all käimine, vanniskäik, hambaravi, kammimine, habemeajamine ja soolestiku või põie tühjendamine.

Toitumise valdkonda kuuluvad ka toidu valmistamine suupistete kaupa ja toidu tarbimine.

Koduhooldus ja abi arstiretseptide vormistamisel (nt ravimite manustamine) ei lähe põhihoolduse hulka.

Kuidas saan taotleda pikaajalise hoolduse kindlustusfondi kõrgemat klassifikatsiooni?

Võite kirjutada pikaajalise hoolduse kindlustusfondi ja esitada mitteametliku taotluse kõrgema klassifikatsiooni saamiseks. Meditsiiniteenistus (Medicproof või MD) viib läbi hindamise ja otsustab ravitaseme üle.

Mis on hoolduspäevik?

Vastavaid vorme pakuvad haigekassad ja hoolekandeliidud.

Mida teha, kui mu sugulane pole enam mõistuse juures?

Kas ma saan oma dementsusega sugulasega puhkama minna?

Spetsiaalselt dementse ja nende lähedaste vajadustele vastavaid puhkusepakkumisi on viimastel aastatel üha enam loodud. Enamikku neist pakkumistest korraldavad piirkondlikud ja kohalikud Alzheimeri ühingud, kuid on ka teisi pakkujaid.

Pikaajalise hoolduse kindlustus katab osa hooldus- ja toetuskuludest puhkuse ajal.

Kas elamine peab olema notari poolt kinnitatud?

Kaks isikut peavad oma allkirjaga elaval testamendil kinnitama autori tahet. Notariaalne või notaripoolne kinnitus on võimalik, kuid pole nõutav.

Mis on hoolduse MOT?

See peaks aitama leida hea, hooldust vajava inimese vajadustele ja soovidele vastava rajatise.

Koolihinnete järgi hindamine kaotati 2019. aastal. Seda kritiseeriti korduvalt, kuna rajatised suutsid kompenseerida kehvad hinded ühes piirkonnas heade hinnetega teises.