Palliatiivne meditsiin – suremine ja õigused

Surmaga seoses tõstatuvad alati juriidilised küsimused. Siit saate teada, miks eutanaasia on tundlik teema ja kuidas testamenti koostada.

Autori- ja allikateave

Date:

Teaduslikud standardid:

See tekst vastab meditsiinilise kirjanduse, meditsiiniliste juhiste ja praeguste uuringute nõuetele ning selle on läbi vaadanud meditsiinieksperdid.