Pastoraalse nõustamine

Eriväljaõppe saanud kirikuhaigla kaplanid on patsientide, lähedaste ja haiglapersonali jaoks vestluseks kättesaadavad. Mõned neist on pastorid või vastava väljaõppe saanud koguduse ilmikud. Pakkumine kehtib inimestele, kes otsivad kriisiolukordades vastuseid ja lohutust usust, aga ka mittereligioossetele või muusse usku uskuvatele inimestele (nt moslemid).

Haigla kaplani ülesannete hulka kuuluvad:

  • Sugulaste toetus,
  • haigla personali pastoraalne toetus,
  • Jumalateenistused, palved, haigete õnnistused, hüvastijätud,
  • osalemine eetilistes küsimustes (eetikakomitee, eetikajuhtumite arutelud),
  • Suhtekorraldus tegeleb eetiliste küsimustega, mis mõjutavad igapäevast kliinilist elu ning ühiskonna lähenemist haigustele ja suremisele.

Autori- ja allikateave

See tekst vastab meditsiinilise kirjanduse spetsifikatsioonidele, meditsiinilistele juhistele ja praegustele uuringutele ning selle on läbi vaadanud meditsiinieksperdid.