Pflegestärkungsgesetz: olulised faktid pikaajalise hoolduse reformi kohta!

Miks on hoolduse tugevdamise seadust vaja?

Kasvavate nõuete täitmiseks ning hooldust vajavate inimeste, lähedaste ja hooldajate olukorra parandamiseks osutus vajalikuks hooldusreform: Selleks jõustus 2015. aasta jaanuaris esimene hoolduse tugevdamise seadus, mida tuntakse ka n. Hoolduse tugevdamise seadus 1 (PSG I). Sellele järgnes 2016. aasta jaanuaris uus hooldusseadus – Care Strengthening Act 2 (PSG II). 2016. aasta detsembris võttis seadusandja vastu kolmanda hoolduse tugevdamise seaduse (PSG III).

Hoolduse tugevdamise seadus 1

Hooldustugevdamise seadus 1 parandab ka omastehooldajate olukorda: näiteks saavad nad nüüd haigestumise või puhkuse korral taotleda nelja nädala asemel asendajat kuueks nädalaks. Hooldusseadus kehtestas ka võimaluse kasutada kuni 40 protsenti vahenditest ambulatoorseteks mitterahalisteks hüvitisteks mujal, nimelt madala lävega hooldus- ja kiirabiteenusteks.

Hoolduse tugevdamise seadus 2

PSG 2 põhiprobleem on mõiste "hooldusvajadus" uuesti määratlemine. Lisateavet selle kaugeleulatuva hooldusreformi kohta saate lugeda artiklist Pflegestärkungsgesetz 2.

Õendusabi tugevdamise seadus 3

Kolmas hoolduse tugevdamise seadus jõustus osaliselt 1. jaanuaril 2017, osaliselt 1. jaanuaril 2020. Mida see sisaldab, saate tutvuda artikliga Pflegestärkungsgesetz 3.