Retseptirakendus: kuidas see toimib

Kuidas saada rakendust retsepti alusel?

Seaduse jõustumisel on ligikaudu 73 miljonil kohustusliku ravikindlustusega kindlustatud inimesel õigus saada digitaalseid meditsiiniseadmeid.

2019. aasta detsembri nn digitaliseerimisseaduse rakendamise raames saavad arstid ja psühhoterapeudid äppe oma patsientidele välja kirjutada. Seejärel katab kulud haigekassa. See kehtib aga ainult nende rakenduste kohta, mis on vastavalt sertifitseeritud. Seetõttu on vahemik praegu veel väike. DiGA kataloogist saate teada, millised rakendused on retsepti alusel saadaval.

Arsti või terapeudi retsept

Arstid ja psühhoterapeudid saavad sellest kataloogist rakendusi välja kirjutada. Nad väljastavad patsiendile digirakenduse retsepti. Patsient esitab selle retsepti oma ravikindlustusandjale ja saab koodi, millega saab äpi tasuta alla laadida.

Taotlege otse haigekassasse

Rakendust saab taotleda ka otse haigekassast ilma arsti retseptita. Sellisel juhul peate siiski tõestama, et rakendus on teie sümptomite jaoks sobiv, esitades raviandmed, diagnoosid või muu sarnase. Siis pole arstitõendit vaja. Kõige parem on seda eelnevalt oma ravikindlustusandjalt uurida.

Millistele nõuetele peab retseptirakendus vastama?

Riskide välistamine

Iga digitaalse terviserakendus peab läbima ja läbima Föderaalses Narkootikumide ja Meditsiiniseadmete Ametis (BfArM) testimisprotseduuri, et lisada see hüvitatavate digitaalsete terviserakenduste kataloogi (DiGA kataloog).

Muuhulgas kontrollitakse, kas äpp võib kujutada endast ohtu kasutaja tervisele ning kas äpil on ka reaalselt meditsiinilist kasu. Samuti pannakse proovile andmekaitse ja kasutajasõbralikkus.

Meditsiiniline kasu

Mitte iga terviserakendusena reklaamitud rakendus ei jõua kataloogi. DiGA kataloogi lisamiseks peab rakendus olema

  • tunnustamine
  • järelevalve
  • ravi
  • leevendamine
  • või hüvitist

haiguste, vigastuste või puude tõttu. See kataloog võtab kokku kõige olulisema teabe arstide, psühhoterapeutide ja patsientide taotluse kohta.

Kasutusmugavus

Samuti peavad rakendused olema hõlpsasti kasutatavad ja reklaamivabad. Isikuandmeid ei tohi kasutada reklaamieesmärkidel. Kogu meditsiiniline teave peab vastama kehtivatele kutsestandarditele.

Rakenduste arendajad peavad taotlema kataloogi lisamist. BfArMi hindamisperiood on kuni kolm kuud.

Millised terviserakendused on ravikindlustusega kaetud?

Patsiendid saavad hüvitatavate digitaalsete terviserakenduste kataloogist (DiGA kataloog) teada, millised äpid on haigekassa poolt juba kaetud. Seni (2020. aasta oktoobri seisuga) on seal loetletud ainult kaks retseptiga rakendust: üks tinnituse ravi toetamiseks ja teine ​​üldistatud ärevushäirete raviks.

Hetkel testitakse veel 21 rakendust. BfArM on pidanud tootjatega konsultatsioone veel umbes 75 rakenduse osas. Arstide pakutavate äppide valik seega järk-järgult täieneb.

Kas teie terviseandmed on turvalised?

Andmekaitse ja andmeturve on BfArMi ülevaates peamised prioriteedid. Seda seetõttu, et terviseandmeid peetakse tundlikeks isikuandmeteks ja need kuuluvad erikaitse alla. Iga retsepti alusel väljastatav rakendus peab vastama kõigile andmekaitse üldmääruse (GDPR) ja digitaalsete terviserakenduste määruse (DiGAV) nõuetele.

See tähendab, et rakendus ei tohi jätkata isikuandmete salvestamist pärast rakenduse lõppu. GDPR näeb selgesõnaliselt ette, et need tundlikud andmed tuleb kustutada. Kui tootja rikub määrust, võidakse ta registrist kustutada ja trahvida.

Seetõttu pakuvad kataloogis loetletud rakendused teatud kvaliteedistandardit. Sellegipoolest peaksite oma arstiga täpselt arutama, kas ja milline rakendus võib teie konkreetsel juhul abiks olla ning milliseid tundlikke andmeid rakendus teie ravi jaoks tegelikult nõuab.