Prognoos - kui kaua haiguslehel, kui kaua teovõimetu Õlalihase sündroom

Prognoos - kui kaua haiguslehel, kui kaua teovõimetu

Prognoos õlale impingendi sündroom sõltub sellest, kas need tegurid mõjutavad ka haiguspuhkuse kestust ja tööl taasintegreerumise aega. Muidugi sõltub haiguslehe kestus ka töötingimustest. Enamikul juhtudel pannakse patsient haiguslehele umbes 3 kuuks pärast õla löömist ja järgnevat operatsiooni. Raskematel juhtudel, näiteks pärast kõõluseõmblust või kõrge füüsilise nõudega töökohtades, võib haiguslehte pikendada 6 kuuni või kauem.

  • Erinevad tingimused, nagu treeninguolukord
  • Patsiendi vanus
  • Eelnevalt esinevad seisundid või kõõluste võimalikud kahjustused
  • Isiklik algatus koolitusel
  • Isiklik korraldus haavade paranemiseks