Risankizumab

TOODET

Risankizumab kinnitati Ameerika Ühendriikides ja paljudes riikides 2019. aastal süstelahusena (Skyrizi).

Struktuur ja omadused

Risankizumab on humaniseeritud IgG1 monoklonaalne antikeha, mis on toodetud biotehnoloogiliste meetoditega.

efektid

Risankizumabil (ATC L04AC) on selektiivsed immunosupressiivsed ja põletikuvastased omadused. Antikeha seondub inimese interleukiin-19 p23 subühikuga (IL-23), pärssides interaktsiooni selle retseptoriga. IL-23 on looduslik tsütokiin, mis osaleb põletikulistes ja immuunvastustes. See mängib olulist rolli erinevate immuunrakkude (nt T-lümfotsüüdid, T abistajarakud). Koostoime pärsib põletikuvastaste tsütokiinide ja kemokiinide vabanemist. Lõplik poolväärtusaeg on vahemikus 28 päeva.

Näidustused

Teise rea ravimina mõõduka kuni raske ravis naast psoriaas.

Annus

Ravimi omaduste kokkuvõtte kohaselt. Ravimit süstitakse subkutaanselt: 0. nädal, 4. nädal, seejärel iga 12 nädala järel.

Vastunäidustused

  • Ülitundlikkus
  • Kliiniliselt olulised aktiivsed infektsioonid, nt aktiivsed Tuberkuloosi.

Täielikke ettevaatusabinõusid leiate ravimi etiketilt.

interaktsioonid

Elama vaktsiinid ei tohi ravi ajal manustada. Enne ravi alustamist tuleb teha vajalikud vaktsineerimised.

Kahjulikud mõjud

Kõige tavalisem potentsiaal kahjustavat toimet sisaldama ülemist hingamisteed nakkused, peavalu, väsimus, süstekoha reaktsioonid ja seeninfektsioonid. Risankizumab suurendab nakkushaiguste riski.