Rituksimab

Tooted

Rituksimab on kaubanduslikult saadaval kontsentraadina infusioonilahuse valmistamiseks ja nahaaluse süstelahusena (MabThera, MabThera subkutaanne). Seda on heaks kiidetud paljudes riikides ja Ameerika Ühendriikides alates 1997. aastast ja ELis alates 1998. aastast. Biosimilaarid on saadaval mõnes riigis, sealhulgas paljudes (2018, Rixathon, Truxima, Ruxience). MS ravim okrelisumab (Ocrevus, 2017) on rituksimabiga tihedalt seotud.

Struktuur ja omadused

Rituksimab on kimäärne (hiire / inimese) IgG1κ monoklonaalne antikeha CD20 vastu. Sellel on molekulaarne mass umbes 145 kD ja toodetakse biotehnoloogiliste meetoditega.

efektid

Rituksimab (ATC L01XC02) seondub selektiivselt B-lümfotsüütidel oleva CD20 antigeeniga ja põhjustab rakkude lüüsi, mille tulemuseks on B-rakkude arvu vähenemine. Keskmine poolväärtusaeg on umbes 29 päeva.

Näidustused

  • Mitte-Hodgkini lümfoom
  • Krooniline lümfotsütaarne leukeemia
  • reumatoidartriit
  • ANCA-ga seotud vaskuliit (AAV)

Annus

Ravimi omaduste kokkuvõtte kohaselt. The ravimid manustatakse intravenoosse infusiooni või subkutaanse süstena.

Vastunäidustused

Täielikke ettevaatusabinõusid leiate ravimi etiketilt.

Kahjulikud mõjud

Kahjulikud mõjud sõltuvad marsruudist haldamine, ravim ja näidustus. Kõige tavalisem potentsiaal kahjustavat toimet infusioonireaktsioonid, infektsioonid, neutropeenia ja seedetrakti häired.