Sotsiaalteenus

Haigla sotsiaalosakond tegeleb patsientide isiklike ja sotsiaalsete probleemidega. Ta korraldab patsientidele lühi- või pikaajalist tuge ning korraldab kontakte ja abipakkumisi. Täpsemalt saavad haigla sotsiaalteenused pakkuda järgmist tuge:

” Psühhosotsiaalne nõustamine

 • Abi haigusega toimetulekul
 • Kriisinõustamine
 • Vähialane nõustamine
 • Sõltuvusnõustamine

” Meditsiiniline järelravi ja taastusravi

Organisatsioon:

 • järelravi
 • Ambulatoorne taastusravi
 • Ajukahjustusega patsientide varajane taastusravi
 • Eakate patsientide sihipärane taastusravi vältimaks hooldusvajadust pärast raskemat haigust

” Abi patsientidele, kes (veel) ei suuda pärast väljakirjutamist enda eest hoolitseda

 • Paigutamine hooldekodusse
 • Koduõendusabi korraldamine
 • Lühiajalise hoolduse korraldamine
 • Söögikorra korraldamine ratastel
 • Hooldusabivahendite hankimine
 • Abi korraldamine pere toetamiseks

” Abi rahaliste nõuete täitmisel sotsiaalõiguse valdkonnas

 • Sotsiaaltoetuse taotlemine
 • Pensioniküsimuste selgitamine
 • Võtke ühendust tööhõiveametiga
 • Pikaajalise hoolduse kindlustuse taotlemine
 • Puudega inimese passi taotlemine
 • Hooldusmenetluse korraldamine