Eripuhkus sünniks: mida ütleb seadusandja

Sünd: mees tahab seal olla

Viimaste aastakümnete trend jätkub: Üha rohkem mehi soovib olla tunnistajaks oma lapse sünnile. Erijuhtudel saavad töötajad selleks nõuda eripuhkust ehk tasustatud töölt vaba aega.

Eripuhkuse tüüpilised põhjused:

  • sünd
  • Pulmad
  • Ümberpaigutamine
  • Sugulase surm

Võimaliku õiguse saada eripuhkust sünnituse puhul määrab:

  • Tööleping
  • Ettevõtteleping või kollektiivleping

Mitu päeva eripuhkust?

Sünd on tavaline põhjus eripuhkuse andmiseks. Puhtalt juriidilisest aspektist lähtudes on ka tulevastel isadel õigus saada eripuhkust sünnituse puhul. Õigusliku aluse selleks annab tööseadus paragrahv 616. Samas ei ole kirjas, mitu päeva võib võtta.

Kui seevastu kirjalikes lepingutes ei ole konkreetset sätet sätestatud, kohaldatakse paragrahvi 616. Seetõttu arutage oma tööandjaga aegsasti, kas ja mitu päeva teile eripuhkust antakse.

Tähtis teada: kui sünnitus langeb pühapäevale või riigipühale või tavapuhkuse ajale, ei saa te eripuhkust tagasiulatuvalt taotleda. Isegi paindliku tööaja kokkuleppe korral ei ole teil õigust põhitööajal tasustatud vabale ajale.

Sageli on töölepingus eripuhkuse sätted. Kui tulevased isad tahaksid võtta sünnituseks eripuhkust, aitab esmapilgul sellele kirjalikule lepingule pilk peale visata. Samuti tasub rääkida tööandja või personaliosakonnaga. Sünnituspuhkusest teavitatakse töötajaid reeglina otsekoheselt.

Eripuhkus vastavalt ettevõtte lepingule või kollektiivlepingule

Kui vastavas töölepingus ei ole eripuhkust ette nähtud, võib viidata kehtivale kollektiivlepingule või kehtivale töölepingule. Siin on tavaliselt täpsustatud, millistel tingimustel antakse eripuhkust ja mitu päeva eripuhkust antakse.

Kas mees peab abielus olema?

Seaduse järgi ei ole vallalistel meestel õigust saada sünnituse ajaks eripuhkust. Eripuhkust antakse ainult abielus olevatele ja tsiviilpartnerluse seaduse (LPpartG) alusel registreeritud abieluga sarnases kooselus olevatele meestele.

Eripuhkus sünni puhul: riigiteenistujad ja riigiteenistus

Riigiteenistujatel, kohtunikel ja enamikul avaliku teenistuse töötajatel on õigus saada oma lapse sünni puhul üks päev eripuhkust. Vabaabielus elavad riigiteenistujad saavad ka ühe päeva eripuhkust väljaspool abielu sündinud lapse sünni puhul.

Sünd loob erandeid