Kõnehäired ja keelehäired: haiguslugu

Meditsiiniline ajalugu (haiguse ajalugu) on oluline komponent haiguse diagnoosimisel kõne- ja keelehäired. Perekonna ajalugu

 • Milline on teie pereliikmete üldine tervis?
 • Kas teie perekonnas on levinud haigusi?
 • Kas teie peres on mingeid pärilikke haigusi?

Sotsiaalajalugu

 • Mis on Sinu eriala?
 • Kas on mingeid tõendeid psühhosotsiaalsest stressist või pingest, mis on tingitud teie perekonna olukorrast?

Praegune haiguslugu/ süsteemne ajalugu (somaatilised ja psühholoogilised kaebused).

 • Milliseid muutusi olete märganud?
 • Kui kaua need muudatused eksisteerivad?
 • Kas muutus toimus äkki? *
 • Kas muutus toimub pidevalt või toimub see ainult teatud tingimustel (millal?)?
 • Kas lisaks kõne- / keelehäirele on esinenud muid sümptomeid? Peavalud, iiveldus, halvatus jne?

Vegetatiivne anamnees sh. toitumisanamnees.

 • Kas sa suitsetad? Kui jah, siis mitu sigaretti, sigarit või piipu päevas?
 • Kas tarbite alkoholi sagedamini? Kui jah, siis millist jooki ja mitu klaasi päevas?
 • Kas te kasutate narkootikume? Kui jah, siis milliseid ravimeid ja kui sageli päevas või nädalas?

Eneseajalugu sh. ravimite ajalugu.

 • Olemasolevad seisundid (neuroloogilised haigused; kuulmishäired).
 • Operatsioonid (kesknärvisüsteemi operatsioonid)
 • Trauma (vigastused: nt Aivovamma, TBI).
 • Radioteraapia
 • Allergia
 • Ravimite ajalugu

* Kui sellele küsimusele on vastatud jah, on vajalik viivitamatu arsti visiit! (Teave ilma garantiita)

Piiratud kõne ja keele arenguhäirete (UESS) meditsiinilise varajase avastamise diagnostilised kriteeriumid [muudetud pärast 1, 2]

aeg Keele arendamine
U1 Kohe pärast sündi Imiku nutt
U2 3.-10. Elupäev Kuulmise skriinimine / vastsündinu kuulmistest ( otoakustilised heited (OAE).
U3 4-5 elunädalat Emakeele rütmiliste ja prosoodiliste tunnuste äratundmine.
U4 3.-4. Elukuu Reageerib (näiteks naeratuse või spontaanse füüsilise kontaktiga) esmaste hooldajate pöördumisele või mitteverbaalsele suhtlusele
Saadab põhihooldajale endale selgeid signaale pilgu, näoilmete, žestide või helide kaudu
Rahustab esmast hooldajat keha või silmsideme kaudu
Kähisemine
U5 6-7 kuud elu Rütmilised silbiahelad (nt “mem-mem”).
U6 10-12 kuud elu Pikemate silbistringide spontaanne lausumine.
Kasutab erinevaid konsonante (nt “maba”)
Toodab silbi kahekordistusi (nt „ba-ba”).
Toodab esimesi sõnu (nt „ema“ või „ei“)
Mõistab lühikesi viipasid
Näitab reaktsiooni enda nimele
U7 21-24 kuud elu Passiivne sõnavara sisaldab umbes 200 sõna
Ühesõnaline kõne: räägib 50 kuu jooksul umbes 200–18 sõna (katkestus 24 elukuul: vähemalt 20 õiget sõna, välja arvatud isa ja emme. Kasutab lihtsaid kahesõnalisi ütlusi, nt „Issi tule!”).
Osutab või vaatab 3 nimetatud kehaosa.
Väljendab žestide või kõnega (raputab pead või ütleb ära), et see lükkab midagi tagasi
U7a 34.-36. elukuu Saab aru lihtsatest eessõnadest ja kaheosalistest järjestustest (nt „Pane pliiats lauale!”)
Produktiivne sõnavara sisaldab üle 450 sõna
Räägib vähemalt kolmesõnalisi lauseid
Toodab esimesi konsonantühendeid (nt bl)
Kasutab lihtsat eessõna (nt {“allpool”)
Räägib endast esimeses isikus
Teab ja ütleb oma kutsunginime
Hääldab õigesti kõiki helisid (välja arvatud sibilandid)
Võib sobitada põhivärvidega
U8 46-48 kuu vanused Mõistab keerukamaid eessõnu (nt „kõrval”)
Räägib lapsekeeles kuuesõnalisi lauseid
Kasutab õigesti verbi jagamist ja verbi käänet
Lood räägitakse umbes ajas ja loogiliselt edasi
Kasutab narratiivides erinevaid aegu
U9 60.-64. elukuu Loeb 10-ni
sa kasutad geneeriline/ alluvad terminid (nt rõivad)
Veatud helistamine (v.a s-d)
Keerukamate grammatiliste struktuuride (eitused, küsimused jne) ebakindlus võib siiski esineda

Tõlgendus

 • Vähemalt 6-kuulise keeleviivituse esinemine enne 36-kuust tähistab keele arengu hilinemist.

Vajaduse korral lisage standardne vanemaküsimustik.