Kõnehäired ja keelehäired

Kõne- ja keelehäired - kõnekeeles nimetatud keele arenguhäired - (sünonüüm: keelekahjustus; RHK-10 R47.-: Kõne- ja keelehäired, mujal klassifitseerimata) võivad olla kaasasündinud või omandatud ning võivad olla põhjustatud erinevatest seisunditest.

Kõnehäired viidata kõne liigenduse halvenemisele. Kõne sujuvushäireid saab eristada kõnemotoorika häiretest.

Kõne sujuvushäired hõlmavad järgmist:

 • Logofoobia - viitab kõnepuudega inimeste kõneärevusele.
 • Mutism (F94.0) - mutavus kõneorganiga puutumata; eriti depressiooni, dementsuse, stuupori korral (ajamishäire; seisund, mille aktiivsus täielikult kaob muidu ärkvel olles
 • Polter (F98.6) - ülikiire ja udune kõne.
 • Stuttering (F98.5)

Kõnemotoorika häirete hulka kuuluvad:

 • Düsartria (R47.1) - omandatud kõnehäire, mis on põhjustatud kõnemotoorika düsfunktsioonist; kõne muutub häguseks ja „välja pestud“; düsartriad on ühed kõige levinumad neurogeensed kommunikatsioonihäired
 • Düsglossia - kõne häired, mis on põhjustatud keel, suulae jne.
 • Düslalia (kogelemine)

Kõnehäired viidata kõne moodustumise häirele. Võib eristada järgmisi kõnehäirete vorme:

 • Akustiline agnoosia - siin on akustika tuvastamise häire vaatamata puutumata tajule.
 • Alalia - liigendatud kõne moodustamine pole võimalik.
 • Afaasia (G31.0) - mis tahes keele omandatud häire pärast keele omandamise lõppu, mille on põhjustanud fokaalne kahjustus peaaju; umbes 80% afaasiatest on põhjustatud ajuveresoonkonna haigustest, näiteks apopleksiast (insult); praegu umbes 70 000 insult patsiendid kannatavad afaasia all Sümptomaatika: mõjutatud on fonoloogia (helistruktuurid; fonemaatiliste parafaasiate esinemine), morfoloogia (sõnamoodustus; vale või puuduv käände / konjugatsiooni lõpp), semantika (tähendus), süntaks (grammatika / lause moodustamine) ja pragmaatika (keeleline tegevus) .
 • Düsgrammatism - grammatikavigadega seotud keelehäire.
 • Düslogia - intelligentsuse vähenemisest põhjustatud keelehäire.
 • Düsfaasia (kõne väljendushäire).
 • Düsfraasia - omandatud kõnehäire, mis avaldab muljet kõnetempo ja rütmihäiretega.
 • Kuulmisvaikus (audimutitas; foneetiline mutavus) - patsient kuuleb, kuid ei oska häälikuliselt väljendada, st ei oska rääkida
 • Neurootiline mutism - puutumatus kõneorganiga puutumata: mida iseloomustab osaline (mõjutatud inimene räägib ainult teatud inimestega) või täielik vaikus; võib esineda neurooside, vägivaldsete emotsioonide, psühhogeense stuupori, ehmatushalvatuse jms korral.
 • Kurtide mutavus - võimetus end foneetiliselt kuulda ja väljendada.

Kõne- ja keelehäired võib olla paljude haiguste sümptom (vt jaotist „Diferentsiaaldiagnoosid“).

Kõne arengupeetus esineb siis, kui on tõendeid vähemalt 6-kuulise keeleviivituse kohta enne 36-kuulist vanust. Märkus. Üle 3-aastase lapse sõnavara on vähemalt 500 sõna.

Rahvusvahelise haiguste statistilise klassifikatsiooni ja sellega seotud 10. väljaanne Tervis Probleemid (ICD-10,) klassifitseerivad ümbritsevad kõne ja keele arenguhäired (UESS; F80.-) järgmiselt:

 • Liigendihäire (F80.0).
 • Ekspressiivne keelehäire (F80.1)
 • Vastuvõtev keelehäire (F80.2).

Lisateavet leiate allpool olevast klassifikatsioonist.

Arengukeelehäire levimus on kogu maailmas 6–8%.