Mis on KAI reegel?

Esmalt tuleb hambaid harjata ja neid regulaarselt harjutada. Vanematel on selles suur roll: eeskujude ja kontrolliasutusena saavad vanemad luua oma lastele tingimused tervete hammaste jaoks. Hammaste hooldamisel on oluline alati järgida sama süsteemi ja järjestust - see on lastele kõige lihtsam… Mis on KAI reegel?