Narkootikumide turult kõrvaldamine

Miks lõpetatakse ravimite turustamine? Narkootikumide suhtes kohaldatakse toote elutsüklit. Neid avastatakse, patenteeritakse, arendatakse, kinnitatakse, turustatakse ja mõnel juhul turult eemaldatakse aastaid kuni aastakümneid hiljem. Sageli lõpetatakse levitamine ärilistel kaalutlustel. Näiteks heakskiidu- ja tootmiskulud ületavad müügitulu. … Narkootikumide turult kõrvaldamine