defibrillaator

Sissejuhatus Defibrillaator on akuutses ja erakorralises meditsiinis kasutatav seade, mis on ette nähtud südame peatamiseks suunatud voolu tõusu abil. Vastupidiselt sellele, mida sageli eeldatakse, põhjustab defibrillaator südame stimulatsiooni ainult sekundaarsel viisil. Defibrillaatorit kasutatakse juhul, kui patsiendil on eluohtlik vatsakeste virvendus. … defibrillaator

Mis on AED? | Defibrillaator

Mis on AED? AED tähistab “automatiseeritud välist defibrillaatorit”. Automatiseeritud väline defibrillaator (AED) on väike kaasaegne seade, mis võimaldab täisautomaatset tööd ja mida kasutatakse eluohtlike südame rütmihäirete, näiteks vatsakeste virvenduse või vatsakeste laperduse raviks. 85% südame äkksurmadest on põhjustatud vatsakeste virvendusest või vatsakeste laperdamisest. … Mis on AED? | Defibrillaator