Seisund käsipallis

Sissejuhatus Lisaks heale tehnikale, mängija isiksusele ja taktikalistele elementidele on sobivus käsipallis üks sportliku soorituse nurgakive. Seda seisundit iseloomustab vastupidavus, jõud, kiirus ja liikuvus. Kaks viimast võib osaliselt seostada ka koordinatsiooniga. Lisaks esineb haigus sageli segatud kujul. Sprinter vajab… Seisund käsipallis

Diferentsiaalõpe

Sissejuhatus Klassikaline idee liikumise õppimiseks näeb tavaliselt välja selline: praktik sooritab õpitava liigutuse mitu korda järjest. Alguses teostatakse liikumine tavaliselt väga ebakindlalt ja tehniliselt ebatäpselt. Õpetajal või koolitajal on kindel ettekujutus sellest, milline peaks sihtliikumine välja nägema ja… Diferentsiaalõpe

Programmi teoreetilise ja süsteemse dünaamilise õppimise erinevus: | Diferentsiaalõpe

Programmiteoreetilise ja süsteemidünaamilise õppimise erinevus: Programmi teoreetilises lähenemisviisis on programm liikumisõppe aluseks. Diferentsiaalõppes areneb see isekorraldavalt. Programmi teoreetilises lähenemisviisis välditakse vigu ja neid parandatakse seni, kuni vigu enam pole. Diferentsiaalõppes tehakse aga teadlikult vigu ja… Programmi teoreetilise ja süsteemse dünaamilise õppimise erinevus: | Diferentsiaalõpe