Puuetega inimeste ID-kaart – kellele see sobib?

Kes on abikõlblik? Saksamaal loetakse raske puudega (Saksamaa sotsiaalkindlustuskoodeksi IX järgi) igaüht, kes suudab tõendada vähemalt 50-protsendilist puude raskusastet (GdB), ja tal on õigus saada raske puudega inimese pass. GdB määratakse vastavalt sellele, kuidas tervisekahjustused mõjutavad igapäevaelu. See on … Puuetega inimeste ID-kaart – kellele see sobib?