Meditsiinilised gaasid

Aktiivsed koostisosad Argoon Hingamisõhk Süsinikdioksiid Õhk meditsiiniliseks kasutamiseks Kunstlik õhk meditsiiniliseks kasutamiseks Dilämmastikoksiid (naerugaas) Oksükarbonüsinik (hapnik 95%, süsinikdioksiid 5%). Hapnik Lämmastik Lämmastikoksiid