Agressioon depressioonis

Sissejuhatus Depressiooni kontekstis tekib teatud tingimustel agressioon. Agressiivsust määratletakse kui rünnakule suunatud käitumist teiste inimeste, iseenda (autoagressioon) ja asjade suhtes. Sellist käitumist ei saa mingil juhul taluda, nagu ka vaimuhaigete inimeste puhul. Ravi jaoks kasutatakse distsiplinaarmeetodeid, mis määratakse meditsiinis… Agressioon depressioonis