Psühhopaatia: näidustused, iseärasused, suhted

Mis on psühhopaatia? Psühhopaatiat peetakse dissotsiaalse isiksusehäire äärmuslikuks vormiks. Erinevus pole aga teaduslikult selgelt määratletud. Nende kahe häire vahel on palju kattumisi. Nii psühhopaadid kui ka dissotsiaalse isiksusehäirega inimesed käituvad dissotsiaalselt. Eksperdid aga usuvad, et psühhopaadid on emotsionaalselt nõrgemad. Näiteks kasutavad nad ohjeldamatut agressiooni ... Psühhopaatia: näidustused, iseärasused, suhted