Makrogool 6000

Tooted Macrogol 6000 kasutatakse abiainena paljudes ravimites, eriti tablettides. Struktuur ja omadused Makrogoolid on lineaarsete polümeeride segud üldvalemiga H- (OCH2-CH2) n-OH, mis näitab oksüetüleenrühmade keskmist arvu. Makrogooli tüüp on määratletud numbriga, mis näitab keskmist molekulmassi (6000). Ained lahustuvad väga hästi… Makrogool 6000