Vanemahüvitis

Mis on vanemahüvitis? Vanemahüvitis on Saksamaal peretoetus, mis tagab väikeste lastega emade ja isade majandusliku eksistentsi ehk elu aluse. Vanemate raha on riigi nn tasu asendamise saavutus, mida annavad sotsiaalkindlustuse kandjad. Alates 2007… Vanemahüvitis

Kuidas mõjutab vanemahüvitis minu maksudeklaratsiooni? | Vanemahüvitis

Kuidas mõjutab vanemahüvitis minu maksudeklaratsiooni? Vanemahüvitis on põhimõtteliselt maksuvaba! Sellest hoolimata tuleb see maksudeklaratsiooni kanda, kuna selle suhtes kehtib nn progresseerumise tingimus. Vanemad on kohustatud esitama tuludeklaratsiooni nende aastate eest, mil nad on regulaarselt vanemahüvitist saanud. Vanemahüvitis… Kuidas mõjutab vanemahüvitis minu maksudeklaratsiooni? | Vanemahüvitis

Vanemate ja rasedus- ja sünnitushüvitised - mis vahe on? | Vanemahüvitis

Vanema- ja sünnitushüvitis - mis vahe on? Rasedus- ja sünnitustoetus on hüvitis töötavatele naistele rasedus- ja sünnituspuhkuse perioodil ehk ajavahemikul kuus nädalat enne lapse sündi kuni kaheksa nädalat pärast sündi (kokku neliteist nädalat). Sel perioodil tuleks töötavaid naisi kaitsta… Vanemate ja rasedus- ja sünnitushüvitised - mis vahe on? | Vanemahüvitis

Mis on tööandja tunnistus vanemahüvitise saamiseks? | Vanemahüvitis

Mis on tööandja tõend vanemahüvitise saamiseks? Tööandja tunnistus on dokument, mis lisatakse vanemahüvitise taotlusele. See sertifikaat sisaldab teavet tööandjalt töösuhete, rasedus- ja sünnituskaitsehüvitiste kohta, mida tööandja annab rasedus- ja sünnituskaitseperioodil, ning vajaduse korral osalise tööajaga töötamise kohta, saades… Mis on tööandja tunnistus vanemahüvitise saamiseks? | Vanemahüvitis

Kuidas mõjutavad iga-aastased erimaksed vanematoetust? | Vanemahüvitis

Kuidas mõjutavad iga -aastased erimaksed vanemahüvitist? Vanemahüvitise arvutamisel võetakse arvesse iga -aastaseid erimakseid, nagu lisatasud, lisatasud, jõulud ja puhkusetasud. Kuna vanemahüvitis põhineb tasulisel töötamisel viimase kaheteistkümne kuu keskmisel netosissetulekul, võivad iga -aastased erimaksed olla… Kuidas mõjutavad iga-aastased erimaksed vanematoetust? | Vanemahüvitis