DNA järjestamine | Deoksüribonukleiinhape - DNA

DNA sekveneerimine DNA sekveneerimisel kasutatakse biokeemilisi meetodeid nukleotiidide järjestuse (DNA alusmolekul suhkru ja fosfaadiga) määramiseks DNA molekulis. Kõige laialdasemalt kasutatav meetod on Sangeri ahela lõpetamise meetod. Kuna DNA koosneb neljast erinevast alusest, kasutatakse nelja erinevat lähenemist. Iga lähenemine sisaldab DNA -d… DNA järjestamine | Deoksüribonukleiinhape - DNA

Histoloogia

Sünonüüm Mikroskoopiline anatoomia Definitsioon - mis on histoloogia tegelikult? Sõna histoloogia koosneb sõnast “histos”, mis tähendab kreeka keeles “kude” ja ladinakeelsest sõnast “logos”, mis tähendab “õpetust”. Histoloogias ehk koeteaduses kasutavad inimesed igapäevaelus tehnilisi abivahendeid, näiteks valgusmikroskoopi, et ära tunda erinevate… Histoloogia