Mis on kromosoomid?

Kromosoomid koosnevad keerdunud DNA -st (desoksüribonukleiinhape) ja neid leidub iga inimese raku tuumas. Kuigi kromosoomide arv on igal liigil erinev, on kromosoomide hulk liigi kohta keharaku kohta identne. Inimestel on 23 paari kromosoome (diploidne) või 46 üksikut kromosoomi (haploidne). Kuid võrreldes teiste organismidega ... Mis on kromosoomid?