U11 eksam: ajastus, protseduur ja tähtsus

Mis on U11 eksam?

U11 uuring on ennetav läbivaatus kooliealistele lastele. See on mõeldud üheksanda ja kümnenda eluaasta vahel ning koos U10-ga kaotada suur vahe U9 ja esimese noorteeksami J1 vahel. U11 uuringu kulusid aga kõik haigekassad ei hüvita.

Mida U11 eksamil tehakse?

Nagu U10-l, vaatab ta ka suuõõnt, hambaid ja lõualuu. Teine U11 uuringu põhiteema on nõuanded puberteediea, meediakasutuse, sõltuvuste, toitumise ja liikumise kohta. Lapsevanemad võiksid julgelt oma muret lastearstiga jagada, sest ta oskab võimalikke lahendusi välja tuua.

Mis tähtsus on U11 eksamil?