Vesinik

Toodet

Vesinikku on surugaasina kaubanduslikult saadaval surugaasiballoonides. Paljudes riikides on see saadaval näiteks PanGasilt.

Struktuur ja omadused

Vesinik (H, aatomnumber: 1, aatom mass: 1.008) on esimene ja kõige lihtsam keemiline element perioodilisustabelis ja kõige arvukam universumis. Näiteks Maal on see leitud vesi, kõigis elusolendites ja süsivesinikes. Vesinik esineb tavaliselt molekulaarselt, st seotuna iseendaga H-na2. Päike koosneb peamiselt vesinikust. Selle soojus ja energia pärinevad vesiniku sulandumisest heeliumiks. Vesinik (protium) koosneb ainult ühest prootonist (+) ja ühest elektronist (-), mida ta saab valentselektronina annetada. Seda, välja arvatud deuteeriumi (D, 1 neutroniga) ja triitiumi (T, 2 neutroniga) isotoope. Hüdriidid on negatiivselt laetud vesinikioonid (H-). Need moodustuvad leelis- ja leelismuldmetallidega. Näited on naatrium hüdriid (NaH) või kaltsium hüdriid (CaH2). Vesinik on värvitu, lõhnatu ja ülimalt tuleohtlik ning madala sisaldusega gaas Tihedus. See on apolaarne, praktiliselt lahustumatu vesija on madal sulamispunkt ja keemispunkt. Vesinik ei ole toksiline, kuid võib põhjustada lämbumist ja plahvatusi suuremates kontsentratsioonides.

Reaktsioonid

Molekulaarse vesiniku (HH) kõrge seondumisenergia tõttu toimuvad keemilised reaktsioonid tavaliselt kõrgel temperatuuril. Hapnik reageerib vesinikuga eksotermiliselt ja plahvatuslikult. Seda nimetatakse oksühüdrogeenreaktsiooniks:

  • 2 H2 (vesinik) + O2 (hapnik) 2H2O (vesi)

Vaata ka all redoksreaktsioonid. Seevastu vesinikku ja hapnikku saab toota vee elektrolüüsil:

  • 2 H2O (vesi) 2H2 (vesinik) + O2 (hapnik)

Mittemetallide kokkupuutel happega moodustub vesinik:

  • Zn (elementtsink) + H2SO4 (väävelhape) tsinksulfaat (ZnSO4) + H2 (vesinik)

Halogeenidega moodustab vesinik happeid, näiteks gaasilise klooriga (klooroksühüdrogeenreaktsioon)

  • H2 (vesinik) + Cl2 (kloor) 2 HCl (vesinikkloriid)

Kasutusvaldkonnad

Kasutusalad farmaatsias (valik):

  • Vesinik on enamikus aktiivsetes farmatseutilistes koostisosades ja abiainetes. Seda, välja arvatud mõned anorgaanilised ained soolad.
  • Küllastumata katalüütiliseks hüdrogeenimiseks rasvhapped rasvades ja rasvaõlides (nn kõvenemine).
  • Vesinikul on happe-aluse reaktsioonides keskne roll.
  • Keemiliste sünteeside jaoks.

Erinevalt hapnik, vesinikul pole meditsiinilise gaasina tähtsust.