Pflegestärkungsgesetz 3: Mis seal sees on!

Mida sisaldab Pflegestärkungsgesetz 3 (hoolduse tugevdamise seadus 3)?

Õendusabi tugevdamise seadusega 3 (Pflegestärkungsgesetz III) võeti kasutusele suur hulk uusi eeskirju ja meetmeid, mille eesmärk on parandada õendusabi vajavate inimeste hooldust veelgi.

Kohalike võimude tugevdamine

Õendusabi tugevdamise seaduse 3 üks fookus puudutab omavalitsusi: neil on oluline roll õendusabi vajavate inimeste hooldamisel, näiteks eakate abistamise või eakate hooldamisel vabatahtliku pühendumise edendamise kaudu. Seda omavalitsuste rolli laiendab veelgi hoolduse tugevdamise seadus 3.

Selleks on föderaalne ja osariigi töörühm koostanud soovitused, kuidas veelgi parandada kodulähedaste abi- ja hooldusteenuste ning pikaajalise hoolduse kindlustusfondide koordineerimist. Eesmärk on propageerida ja laiendada kohalikke hooldusteenuseid selliselt, et hooldust vajavad inimesed saaksid võimalikult kauaks jääda oma tuttavasse kodukeskkonda.

Föderaalse ja osariigi töörühma soovitused näevad näiteks ette, et kohalikud omavalitsused peaksid võtma juhtrolli hooldusnõustamises. Näiteks kuni 60 omavalitsust koostavad hooldusnõustamise näidisprojektid viieks aastaks. Seal saavad kohalikud omavalitsused anda nõu kõikides hooldusega seotud küsimustes.