Kaebused

Veebisaidi vastutusest loobumine

Meie sellel veebisaidil („Sait“) esitatud teave on ainult üldiseks teavitamiseks. Kogu teave saidil esitatakse heas usus, kuid me ei esita mingisugust otsest ega kaudset kinnitust ega garantiid mis tahes saidil oleva teabe täpsuse, piisavuse, kehtivuse, usaldusväärsuse, kättesaadavuse või täielikkuse kohta.

Mingil juhul ei vastuta me teie ees mis tahes kahjude või kahjude eest, mis on tekkinud saidi kasutamise või saidil pakutava teabe põhjal. Saidi kasutamine ja lootmine mis tahes saidil olevale teabele on ainult teie enda vastutusel.

Väliste linkide vastutusest loobumine

Sait võib sisaldada linke (või teid võidakse saidi kaudu saata) linke teistele veebisaitidele või kolmandatele isikutele kuuluvatele või nendelt pärinevale sisule või linke veebisaitidele ja funktsioonidele. Selliseid väliseid linke ei uurita, jälgita ega kontrollita nende täpsuse, piisavuse, kehtivuse, usaldusväärsuse, kättesaadavuse ega täielikkuse osas.

Me ei garanteeri, ei toeta ega garanteeri ega vastuta mis tahes teabe õigsuse või usaldusväärsuse eest, mida pakuvad saidi kaudu lingitud kolmandate osapoolte veebisaidid või mis tahes veebisait või funktsioon, mis on lingitud mis tahes bänneris või muus reklaamis. Me ei ole teie ega kolmandate osapoolte toodete või teenuste pakkujate vaheliste tehingute jälgimise osapooled ega vastuta mingil viisil.

Professionaalne lahtiütlus

Sait ei saa ega sisalda meditsiinilist nõu. Teavet antakse ainult üldistel teavitamis- ja haridusalastel eesmärkidel ning see ei asenda professionaalset meditsiinilist nõu. Seetõttu soovitame teil enne sellisele teabele tuginevate meetmete võtmist nõu pidada vastavate spetsialistidega. Me ei osuta mingisugust meditsiinilist nõu.

Saidil avaldatud sisu on mõeldud kasutamiseks ja seda tuleb kasutada ainult teavitamise eesmärgil. Enne oma isiklikest oludest lähtuvate otsuste tegemist on väga oluline teha ise analüüs. Peaksite võtma professionaalselt sõltumatut meditsiinilist nõu või uurima iseseisvalt ja kontrollima kogu teavet, mida leiate meie veebisaidilt ja millele soovite tugineda.

Sellel saidil sisalduva teabe kasutamine või sellele tuginemine on ainult teie enda vastutusel.

Sidusettevõtete vastutusest loobumine

Sait võib sisaldada linke sidusettevõtete veebisaitidele ja me võime saada sidusettevõtte vahendustasu mis tahes ostude või toimingute eest, mille olete teinud sidussaitide veebisaitidel selliseid linke kasutades.

Vigade ja väljajätmiste vastutusest loobumine

Kuigi oleme püüdnud tagada, et sellel saidil sisalduv teave on saadud usaldusväärsetest allikatest, ei vastuta sait selle teabe kasutamisel tekkinud vigade ega puuduste ega tulemuste eest. Kogu teave sellel saidil esitatakse "sellisena nagu see on", ilma et oleks tagatud täielikkus, täpsus, õigeaegsus või selle teabe kasutamisel saadud tulemused ning ilma igasuguse otsese või kaudse garantiita, sealhulgas, kuid mitte ainult garantii toimivuse, müügikõlblikkuse ja kindla eesmärgi jaoks sobivuse kohta.

Mingil juhul ei vastuta Sait, sellega seotud partnerlussuhted või ettevõtted ega nende partnerid, esindajad ega töötajad teie ega kellegi teise ees mingite otsuste ega toimingute eest, mis on tehtud sellel saidil sisalduvale teabele tuginedes või mis tahes sellest tuleneva, erilise või sarnaseid kahjusid, isegi kui selliste kahjude võimalikkusest teavitatakse.

Vabakutseliste autorite kaastöödest loobumine

See sait võib sisaldada vabakutseliste autorite sisu ja kõik sellistes postitustes väljendatud seisukohad või arvamused on isiklikud ega esinda saidi omanike ega selle töötajate või sidusettevõtete omi, kui see pole sõnaselgelt öeldud.

Logode ja kaubamärkide vastutusest loobumine

Kõik Saidil viidatud kolmandate isikute logod ja kaubamärgid on nende vastavate omanike kaubamärgid ja logod. Selliste kaubamärkide või logode lisamine ei tähenda ega tähenda saidi heakskiitmist, kinnitamist ega sponsoreerimist.

Kontaktinfo

Kui teil on tagasisidet, kommentaare, tehnilise toe taotlusi või muid päringuid, kasutage meiega ühenduse võtmiseks vormi.