patsiendi Advocate

Ebabürokraatlik abi

Patsiendikaitsjate ülesanded on mitmesugused:

  • Näiteks saavad nad patsientidelt kiitust ja kaebusi,
  • vastata küsimustele (nt patsiendi õiguste kohta) ja
  • proovige probleemide ilmnemisel patsientide ja haiglapersonali vahel vahendada.
  • Patsiendid saavad ka patsiendikaitsjale teha parendusettepanekuid ja -ettepanekuid. Patsiendi kaitsja edastab need seejärel vastavatesse osakondadesse.

Konfidentsiaalsus

kättesaadavus