DemTect: kuidas dementsuse test töötab

DemTect: testimisülesanded

DemTect (dementsuse tuvastamine) aitab kindlaks teha patsiendi vaimseid häireid. Seda saab kasutada ka vaimse halvenemise kulgu kirjeldamiseks. Sarnaselt teistele testidele (MMST, kella test jne) kasutatakse seda dementsuse diagnostikas.

DemTect koosneb viiest osast, mida kasutatakse erinevate kognitiivsete võimete testimiseks.

DemTecti alamtest: sõnaloend

Esimeses alamtestis testitakse episoodilise mälu õppimise kasvu: Patsiendile loetakse kümne terminiga sõnaloend (taldrik, koer, lamp jne). Patsiendil palutakse korrata kõiki sõnu, mis talle meelde jäid – nende järjekord ei oma tähtsust. Kogu asja korratakse korra (sama sõnaloendiga).

Mõlema vooru õigesti korratud sõnade arv liidetakse (maksimaalselt 20 punkti).

DemTecti alamtest: numbrite teisendamine

Seejärel palutakse tal teisendada kaks arvsõna (näiteks "kuussada kaheksakümmend üks") vastavateks numbriteks.

Selle alatestiga saab koguda maksimaalselt neli punkti.

DemTecti alamtest: Supermarketi ülesanne

Kolmandas alatestis palutakse patsiendil nimetada võimalikult palju asju, mida supermarketist osta saab. See alamtest testib semantiliste sõnade sujuvust. Eksamineerija loeb mainitud terminid kokku ja märgib need hindeks (maksimaalselt 30).

DemTecti alamtest: numbrijada tagurpidi

Neljandas ülesandes loetakse üksteise järel ette kahe-, kolme-, nelja-, viie- ja kuuekohalised numbrijadad ning patsiendil palutakse neid tagurpidi korrata. Arvesse läheb pikim tagurpidi õigesti korratud numbrijada (maksimaalselt kuus punkti). Seda ülesannet kasutatakse töömälu testimiseks.

DemTecti alamtest: sõnaloendi kordamine

DemTect: hindamine

Lõpuks saavad kõik viie alamtesti osatulemused vastavalt teisendustabelile vastava punktiväärtuse. Need viis punkti lisatakse kogutulemusele (maksimaalselt 18). See annab ülevaate patsiendi kognitiivsest jõudlusest:

  • 13 – 18 punkti: eakohane kognitiivne jõudlus
  • 9–12 punkti: kerge kognitiivne kahjustus
  • 0 – 8 punkti: dementsuse kahtlus

Dementsuse kahtluse korral tehakse täiendavad testid.

Ettevaatust: DemTect ei sobi dementsuse kahtluse selgitamiseks alla 40-aastastel patsientidel.

DemTect: kombinatsioon MMST-ga

DemTecti saab kombineerida ka MMST-ga (Mini Mental Status Test), mis on teine ​​oluline test dementsuse diagnostikas. See kombinatsioon on väga kasulik, kuna DemTect suudab tuvastada kergeid kognitiivseid häireid paremini kui MMST.