Tiamiin (vitamiin B1): ohutuse hindamine

Euroopa toiduohutusamet (EFSA) ei suutnud saada ohutut maksimaalset päevast tarbimist, kuna puudusid väga suurte B1-vitamiini annustega inimeste uuringud.

Puuduvad teated kahjustavat toimet toidust saadud B1-vitamiini liigsest tarbimisest või toidulisandid.

Uuringutes ei esinenud kõrvaltoimeid, kui päevas manustati 30 mg B1-vitamiini mitme aasta jooksul. See kogus, mille puhul negatiivseid mõjusid ei leitud, on umbes 30 korda suurem kui EL soovitatav päevane tarbitav kogus (Nutrient Reference Value, NRV). Ühe kuu jooksul võetud 500 mg tiamiini tarbimine päevas ei näidanud samuti negatiivset mõju.

NVS II (National Nutrition Survey II, 2008) andmed kõikidest allikatest pärineva B1-vitamiini päevase tarbimise kohta dieet ja toidulisandid) näitavad, et 30 mg kogust pole veel kaugeltki saavutatud.

Kahjulikud mõjud B1-vitamiini liigset tarbimist on täheldatud pärast pikaajalist üle 3 g (= 3,000 mg) allaneelamist tsefalgia üksikjuhtudel (peavalu), higistamine, sügelus, tahhükardia, unisus ja nõgestõbi.