Kobalamiin (vitamiin B12): ohutuse hindamine

Ühendkuningriigi eksperdirühm Vitamiinid ja Mineraalid (EVM) hinnati viimati vitamiinid ja mineraalid ohutuse tagamiseks 2003. aastal ning määrasid igale mikroelemendile nn ohutu ülemise taseme (ohutu ülemise taseme (SUL) või suunamise taseme), tingimusel et piisavalt andmeid oli olemas. See SUL-i või juhendtase peegeldab mikroelementide ohutut maksimaalset kogust, mis ei põhjusta kõrvaltoimeid, kui seda võetakse kogu elu jooksul kõigist allikatest.

Maksimaalne ohutu ööpäevane tarbimine vitamiini B12 on 2,000 ug. Maksimaalne ohutu päevane tarbimine vitamiini B12 on 800 korda suurem kui EL soovitatav päevane tarbitav kogus (toitainete võrdlusväärtus, NRV).

See väärtus kehtib 19-aastastele ja vanematele täiskasvanutele ning arvestab ainult nende tarbimist vitamiini B12 dieedist toidulisandid lisaks tavapärasele toiduga tarbimisele. Uuringute puudumise tõttu ei kehti see rasedate ega imetavate naiste kohta.

Siiani pole B12-vitamiini liigsel tarbimisel kahjulikke kõrvaltoimeid, mõlemad tavapärased dieet ja toidulisandidon täheldatud.

NVS II (National Nutrition Survey II, 2008) andmed kõikidest allikatest pärineva B12-vitamiini päevase tarbimise kohta dieet ja toidulisandid) näitavad, et 2,000 µg B12-vitamiini kogust päevas pole kaugeltki saavutatud.

Arvukad uuringud on leidnud nr kahjustavat toimet erinevate vitamiin B12 vormide (tsüanokobalamiin, hüdroksükobalamiin ja metüülkobalamiin) jaoks suurtes kogustes. Tsüanokobalamiini päevane tarbimine kahe nädala jooksul 4,500 µg, ühe aasta jooksul 2,000 µg ja mitme aasta jooksul 1,000 µg jäi ilma märgatavate kõrvaltoimeteta. Ei kahjustavat toimet täheldati ka ühe aasta jooksul 300 µg hüdroksükobalamiini päevas ja 6,000 nädala jooksul 12 µg metüülkobalamiini päevas. Kõrge-annus suukaudne vitamiin B12 ravi 5,000 µg kuus viie aasta jooksul ei näidanud ka ei kahjustavat toimet.

B12-vitamiini ohutus isegi suurtes annustes võib muu hulgas olla tingitud asjaolust, et imenduv kogus sooles on füsioloogiliselt piiratud ja seda ei saa oma suva järgi suurendada. See tähendab, et liigse tarbimise korral imendub tegelikult ainult väike osa.