Tervis

Sünonüümid laiemas tähenduses

Tervisesport, sobivussport, ennetav sport, taastusravi, aeroobne vastupidavus, vastupidavustreening, vastupidavusalad ja rasvapõletus inglise keel: tervis

Definitsioon Tervis

Tervislikkus ei tähenda ainult haigustest vabanemist, vaid tervis hõlmab lisaks füsioloogilistele ka psühholoogilisi ja sotsioloogilisi aspekte. Seega on WHO (Maailma Terviseorganisatsioon) andmetel tervis kõikehõlmava füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund. ("Tervis on täielik füüsiline, vaimne ja sotsiaalne heaolu, mitte ainult haiguse või puude puudumine")

Definitsioon Tervisesport

Tervisespordi all võetakse kokku igasugune spordiala, mille esmase eesmärgina mõistetakse tervise saamist, parandamist ja ennetamist. Seetõttu on sport instrumenteeritud ja rakendatud eelkõige ennetustöös ja rehabilitatsioonis. Sport on tervisele elementaarne ja esindab Euroopa Liidu neljandat samba tervishoid ägeda ravi, taastusravi ja hooldusravi kõrval.

Tervise mõiste

Füsioloogiline tervis viitab füüsilisele seisund. Määravateks teguriteks on siin füüsilised ja tinglikud eeldused, tugevus immuunsüsteemi ja geneetilised eelsoodumused. Füsioloogilist tervist mõjutavad täiendavad kontrollväärtused on lisaks bioloogilisele vanusele ja toitumisele ka üldine tervislik ellusuhtumine.

Kõik isiksuseomadused on kokku võetud psühholoogilise tervise all. Suhtumine ja vaated erinevatesse ellusuhtumistesse, näiteks suitsetamine, alkoholi tarbimine jne.

Lisaks iseloomuomadustele on vaimse tervise jaoks määravaks stressiresistentsus ja lõõgastumisvõime. Sotsioloogiline tervis määrab tingimused, milles inimesed üksteisega suhtlevad. Perekeskkond, sõbrad, töö ja tuttavad, ühiskonnas püsimine ja suhtlemisoskus on sotsiaalse tervise eeldused.

Iga inimese individuaalne isiksus on aga ainulaadne, suhteliselt stabiilne käitumiskorrelatsioon, mis elab aja jooksul üle ega tohi eirata. Märkus. Isiksuse mõistet tuleks kasutada ettevaatusega, kuna katsed seda mõistet selgitada on peaaegu võrdsed tunnustatud isiksusepsühholoogide arvuga. Teistes definitsioonides satub ökoloogiline olukord lisaks eelpool mainitud teguritele sageli ka tervise määratlusse. Sellega mõistetakse inimeste elu- ja keskkonnatingimusi.